Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk  |   Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2016 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk 2 juli 2016 Bouwvrijwilligers Keldonkse molen voltooien eerste gebint. Zondag 24 juli kan iedereen een kijkje komen nemen tijdens de open dag. Twee   maanden   geleden   begonnen   de   vrijwilligers   van   stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   aan   een   grote   klus.   De   achtkant   van   de Keldonkse   molen   bestaat   uit   een   constructie   van   zware   houten   balken   die   straks   bovenop   de   stenen   romp   wordt   geplaatst.   Begin mei   startte   het   bouwteam   met   dit   uitdagende   karwei.   Afgelopen   week   was   het   eerste   gebint   klaar   en   liggen   de   volgende   twee achtkantstijlen    alweer    midden    in    de    timmerwerkplaats    om    het    tweede    gebint    te    maken.    Zaterdagmorgen    was    er    taart    en champagne om dit eerste succes te vieren. Verderop in het jaar worden in totaal vier gebinten samengevoegd tot een achtkant. “Het   is   een   enthousiast   team   dat   bijna   dagelijks   in   de   werkplaats   aan   De   Roost aan   het   werk   is”,   zo   verwoordt   bouwcoördinator   Jos   Verbrugge   het   plezier   en   de gedrevenheid   waarmee   de   bouwvrijwilligers   de   klus   klaren.   “De   taart   en   de champagne   van   vandaag   tekent   de   goede   sfeer   waarin   de   bouw   verloopt.   Het team    liet    al    grappend    blijken    dat    het    maken    van    een    achtkant    een    zeer bijzonder    werk    is    dat    daarom    logischerwijs    ook    om    speciaal    “pannenbier” vraagt.   Het   bestuur   is   zeer   blij   dat   de   werkzaamheden   voortvarend   verlopen. Wij   hebben   daarom   deze   eerste   mijlpaal   aangegrepen   om   de   vrijwilligers   in   een welverdiend    zonnetje    te    zetten.    Pannenbier    werd    taart    en    champagne.”,    zo lacht Verbrugge. Zondag 24 juli open dag. Stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   organiseert   op   zondag   24   juli   een   open dag.   Van   11.00   tot   16.00   uur   kan   iedereen   komen   kijken   hoe   de   achtkant   steeds verder   vorm   krijgt.   Uiteraard   zijn   de   bouwvrijwilligers   die   dag   aanwezig   om   het bouwproces toe te lichten. Voor   meer   informatie   over   het   herbouw-   en   restauratieproject   van   de   Keldonkse   molen   kunt   u   de   website   van   Stichting   korenmolen   De   Hoop Keldonk raadplegen; www.keldonksemolen.nl.
Keldonk, 17 juli 2016 Zondag 24 juli open dag Keldonkse molen. Een molen is een fascinerend bouwwerk. Op    dit    moment    wordt    er    in    Keldonk    hard    gewerkt    aan    de    bouw    van    de    achtkant    van    de    Keldonkse    molen.    In    de    tijdelijke timmerwerkplaats   aan   de   voet   van   de   stenen   molenromp   aan   De   Roost   klinkt   bijna   dagelijks   het   geluid   van   zaag,   schaaf   en   beitel.   Is er   geen   geluid   te   horen   dan   is   de   kans   groot   dat   het   bouwteam   druk   aan   het   passen   en   meten   is.   De   diverse   schuintes   waarmee rekening    gehouden    moet    worden    maakt    dat    elke    zaagsnede    weer    anders    is.    Op    zondag    24    juli    staan    de    deuren    van    de timmerwerkplaats    open    en    geven    de    vrijwilligers    graag    uitleg    over    de    werkzaamheden.    Mooi    om    te    zien,    een    molen    is    een fascinerend bouwwerk! Een     complete     achtkant     bouwen     is     ook     voor     de     meest     ervaren molenbouwer   in   Nederland   zeker   geen   dagelijkse   routine.   Dat   alleen   al maakt    het    werk    van    de    bouwvrijwilligers    in    Keldonk    bijzonder.    De achtkant   van   de   Keldonkse   molen   bestaat   uit   een   houten   constructie   van bijna   7   meter   hoog.   Later   tijdens   het   bouwproces   wordt   deze   op   de huidige stenen romp geplaatst. Zondag 24 juli open dag. Stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   organiseert   op   zondag   24   juli een   open   dag.   Van   11.00   tot   16.00   uur   kan   iedereen   komen   kijken   hoe   de achtkant   steeds   verder   vorm   krijgt.   Daarnaast   is   er   een   kleine   expositie ingericht    over    de    werkzaamheden    tot    nu    toe,    zoals    de    eerder    al gerealiseerde   restauratie   van   de   stenen   molenromp.   De   voortgang   wordt onder   andere   met   korte   digitale   fotopresentaties   in   beeld   gebracht.   Los van    de    huidige    werkzaamheden    maar    niet    minder    bijzonder    is    het examenwerkstuk   van   Koen   van   Zutphen.   Hij   ontwierp   en   maakte   voor   de ontvangstruimte   van   de   molen   twee   houten   tafels   waarvan   het   blad   rust op oude karrenwielen. Ook deze mooie tafels zijn te zien tijdens de open dag.
Keldonk, 24 juli 2016 Open dag Keldonkse molen goed bezocht. 300 tot 350 belangstellenden kwamen een kijkje nemen bij de bouw van de achtkant. Met   de   nodige   complimenten   en   veel   belangstellende   vragen   kwamen   zondag   meer   dan   300   belangstellenden   een kijkje   nemen   in   de   timmerwerkplaats   bij   de   Keldonkse   molen.   Stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   zette   de deuren   open   zodat   iedereen   zich   een   beeld   kon   komen   vormen   van   wat   de   bouw   van   een   achtkant   nu   precies behelst.   Kenners   bogen   zich   over   de   materie   van   de   verschillende   schuintes   die   in   de   achtkant   verwerkt   zitten.   De gemiddelde   klusser   sprak   bij   het   zien   van   de   zware   balken   al   met   waardering   over   het   vakmanschap   van   het bouwteam. Het    was    de    hele    dag    door    gezellig    druk    bij    de    Keldonkse    molen. Keldonkenaren    maar    ook    belangstellenden    uit    de    molenwereld    lieten zich   tijdens   de   open   dag   informeren   over   de   bouw   van   de   Keldonkse molen.    Zij    zagen    hoe    een    team    vrijwilligers    enthousiast    en    bevlogen werken   aan   de   realisatie   van   de   achtkant.   Wim   Adriaens   van   Adriaens Molenbouw   Weert   B.V.   kwam   ook   even   een   kijkje   nemen.   Hij   liet   weten dat    zijn    bedrijf    inmiddels    is    gestart    met    de    restauratie    van    de    oude molenkap.   Zo   zorgen   het   team   van   Keldonkse   bouwvrijwilligers   én   de professionele      molenbouwer      er      door      middel      van      een      unieke samenwerking   voor   dat   de   molen   in   Keldonk   in   2018   haar   wieken   weer kan laten draaien. Voor   meer   informatie   over   het   herbouw-   en   restauratieproject   van   de Keldonkse   molen   kunt   u   de   website   van   Stichting   korenmolen   De   Hoop Keldonk raadplegen; www.keldonksemolen.nl.
Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2016 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk, 2 juli 2016 Bouwvrijwilligers Keldonkse molen voltooien eerste gebint. Zondag 24 juli kan iedereen een kijkje komen nemen tijdens de open dag. Twee    maanden    geleden    begonnen    de    vrijwilligers    van stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   aan   een   grote klus.   De   achtkant   van   de   Keldonkse   molen   bestaat   uit een    constructie    van    zware    houten    balken    die    straks bovenop    de    stenen    romp    wordt    geplaatst.    Begin    mei startte     het     bouwteam     met     dit     uitdagende     karwei. Afgelopen   week   was   het   eerste   gebint   klaar   en   liggen   de volgende    twee    achtkantstijlen    alweer    midden    in    de timmerwerkplaats    om    het    tweede    gebint    te    maken. Zaterdagmorgen    was    er    taart    en    champagne    om    dit eerste   succes   te   vieren.   Verderop   in   het   jaar   worden   in totaal vier gebinten samengevoegd tot een achtkant. “Het    is    een    enthousiast    team    dat    bijna    dagelijks    in    de werkplaats    aan    De    Roost    aan    het    werk    is”,    zo    verwoordt bouwcoördinator      Jos      Verbrugge      het      plezier      en      de gedrevenheid   waarmee   de   bouwvrijwilligers   de   klus   klaren. “De   taart   en   de   champagne   van   vandaag   tekent   de   goede sfeer   waarin   de   bouw   verloopt.   Het   team   liet   al   grappend blijken   dat   het   maken   van   een   achtkant   een   zeer   bijzonder werk      is      dat      daarom      logischerwijs      ook      om      speciaal “pannenbier”     vraagt.     Het     bestuur     is     zeer     blij     dat     de werkzaamheden   voortvarend   verlopen.   Wij   hebben   daarom deze   eerste   mijlpaal   aangegrepen   om   de   vrijwilligers   in   een welverdiend   zonnetje   te   zetten.   Pannenbier   werd   taart   en champagne.”, zo lacht Verbrugge. Zondag 24 juli open dag. Stichting    korenmolen    De    Hoop    Keldonk    organiseert    op zondag   24   juli   een   open   dag.   Van   11.00   tot   16.00   uur   kan iedereen   komen   kijken   hoe   de   achtkant   steeds   verder   vorm krijgt.   Uiteraard   zijn   de   bouwvrijwilligers   die   dag   aanwezig om het bouwproces toe te lichten. Voor        meer        informatie        over        het        herbouw-        en restauratieproject     van     de     Keldonkse     molen     kunt     u     de website     van     Stichting     korenmolen     De     Hoop     Keldonk raadplegen; www.keldonksemolen.nl.
Keldonk, 17 juli 2016 Zondag 24 juli open dag Keldonkse molen. Een molen is een fascinerend bouwwerk. Op   dit   moment   wordt   er   in   Keldonk   hard   gewerkt   aan   de bouw   van   de   achtkant   van   de   Keldonkse   molen.   In   de tijdelijke   timmerwerkplaats   aan   de   voet   van   de   stenen molenromp    aan    De    Roost    klinkt    bijna    dagelijks    het geluid   van   zaag,   schaaf   en   beitel.   Is   er   geen   geluid   te horen   dan   is   de   kans   groot   dat   het   bouwteam   druk   aan het   passen   en   meten   is.   De   diverse   schuintes   waarmee rekening     gehouden     moet     worden     maakt     dat     elke zaagsnede   weer   anders   is.   Op   zondag   24   juli   staan   de deuren    van    de    timmerwerkplaats    open    en    geven    de vrijwilligers   graag   uitleg   over   de   werkzaamheden.   Mooi om te zien, een molen is een fascinerend bouwwerk! Een    complete    achtkant    bouwen    is    ook    voor    de    meest ervaren   molenbouwer   in   Nederland   zeker   geen   dagelijkse routine.      Dat      alleen      al      maakt      het      werk      van      de bouwvrijwilligers   in   Keldonk   bijzonder.   De   achtkant   van   de Keldonkse    molen    bestaat    uit    een    houten    constructie    van bijna    7    meter    hoog.    Later    tijdens    het    bouwproces    wordt deze op de huidige stenen romp geplaatst. Zondag 24 juli open dag. Stichting    korenmolen    De    Hoop    Keldonk    organiseert    op zondag   24   juli   een   open   dag.   Van   11.00   tot   16.00   uur   kan iedereen   komen   kijken   hoe   de   achtkant   steeds   verder   vorm krijgt.   Daarnaast   is   er   een   kleine   expositie   ingericht   over   de werkzaamheden   tot   nu   toe,   zoals   de   eerder   al   gerealiseerde restauratie   van   de   stenen   molenromp.   De   voortgang   wordt onder   andere   met   korte   digitale   fotopresentaties   in   beeld gebracht.    Los    van    de    huidige    werkzaamheden    maar    niet minder    bijzonder    is    het    examenwerkstuk    van    Koen    van Zutphen.   Hij   ontwierp   en   maakte   voor   de   ontvangstruimte van   de   molen   twee   houten   tafels   waarvan   het   blad   rust   op oude   karrenwielen.   Ook   deze   mooie   tafels   zijn   te   zien   tijdens de open dag.
Keldonk, 24 juli 2016 Open dag Keldonkse molen goed bezocht. 300 tot 350 belangstellenden kwamen een kijkje nemen bij de bouw van de achtkant. Met   de   nodige   complimenten   en   veel   belangstellende vragen         kwamen         zondag         meer         dan         300 belangstellenden        een        kijkje        nemen        in        de timmerwerkplaats    bij    de    Keldonkse    molen.    Stichting korenmolen   De   Hoop   Keldonk   zette   de   deuren   open zodat   iedereen   zich   een   beeld   kon   komen   vormen   van wat    de    bouw    van    een    achtkant    nu    precies    behelst. Kenners      bogen      zich      over      de      materie      van      de verschillende    schuintes    die    in    de    achtkant    verwerkt zitten.   De   gemiddelde   klusser   sprak   bij   het   zien   van   de zware       balken       al       met       waardering       over       het vakmanschap van het bouwteam. Het   was   de   hele   dag   door   gezellig   druk   bij   de   Keldonkse molen.   Keldonkenaren   maar   ook   belangstellenden   uit   de molenwereld   lieten   zich   tijdens   de   open   dag   informeren over   de   bouw   van   de   Keldonkse   molen.   Zij   zagen   hoe   een team   vrijwilligers   enthousiast   en   bevlogen   werken   aan   de realisatie    van    de    achtkant.    Wim    Adriaens    van    Adriaens Molenbouw   Weert   B.V.   kwam   ook   even   een   kijkje   nemen. Hij   liet   weten   dat   zijn   bedrijf   inmiddels   is   gestart   met   de restauratie   van   de   oude   molenkap.   Zo   zorgen   het   team van     Keldonkse     bouwvrijwilligers     én     de     professionele molenbouwer       er       door       middel       van       een       unieke samenwerking   voor   dat   de   molen   in   Keldonk   in   2018   haar wieken weer kan laten draaien. Voor       meer       informatie       over       het       herbouw-       en restauratieproject    van    de    Keldonkse    molen    kunt    u    de website     van     Stichting     korenmolen     De     Hoop     Keldonk raadplegen; www.keldonksemolen.nl.